[Guide] Install OS X EL Capitan 10.11.6 on DELL latitude E6520 (Latitude E6x20 same )

Tài liệu tham khảo

RehabMan:
[Guide] Patching LAPTOP DSDT/SSDTs
[Guide] Disabling discrete graphics in dual-GPU laptops
[Guide] Native Power Management for Laptops
[Guide] Intel IGPU HDMI/DP audio (Sandy/Ivy/Haswell/Broadwell)

Bùi Minh Bình:
TẠO USB CÀI ĐẶT OS X (All guide 1 to 6 )

Mirone:
Guide to patch AppleHDA for your codec

@Dương TH:
[Nâng cao] Hướng dẫn patch GPU Nvidia Gerforce/Quadro
[Guide] Asus K43SV/K43SJ Dual boot Windows 8.1 and Mac OS X
Clover Development Team:
Clover Wiki/Configuration
Clover v.2 Instructions

Đinh Hải Nguyên:
[Guide] AIO Guides For Hackintosh

Và cảm ơn to bạn @Lê Cao Cao đã support nhiệt tình cho mình 🙂

I. Cấu hình và tình trạng nhận phần cứng

CPU

 • Model: Intel Core i5-2520M @ 2.5GHz (TurboBoost 3.0 GHz).
 • Tình trạng: speedstep nhận đủ P-State
 • Phương thức: Dùng SSDT.aml tạo bởi script ssdtPRGen.sh của Pike R. Alpha.

Đồ họa tích hợp

 • Model: Intel HD Graphics 3000.
 • Tình trạng: nhận full QE/CI, tín hiệu hiển thị tốt,  xuất HDMI ngon lành.
 • Phương thức: Patch on-the-fly Clover fix HDMI/DP, Patch DSDT inject snb-flatforn-id.

Đồ họa rời

 • Model: nVidia Optimus NVS 4200M.
 • Tình trạng: mình chọn tắt card rời để tiết kiệm pin. (nvidia support !)
 • Phương thức: Patch SSDT để tắt card rời.

Màn hình

 • Model: LCD 15.6", độ phân giải 1366x768
 • Tình trạng: nhận full độ phân giải, chỉnh được độ sáng.
 • Phương thức: Cài IntelBacklight.kext + patch DSDT để nhận chỉnh độ sáng.

LAN

 • Model: Intel 82579LM Gigabit Ethernet.
 • Tình trạng: Nhận, kết nối mạng ngon lành.
 • Phương thức: Cài IntelMausiEthernet.kext

Wi-Fi

 • Model: Qualcomm Atheros AR9485 (đi kèm máy), Broadcom BCM43224  (thay thế).
 • Tình trạng: Card gốc không nhận. Card thay thế thì nhận.
 • Phương thức (dành cho card BCM43224):
 • Cài FakePCIID.kext và FakePCIIC_Broadcom_Wifi.kext để nhận Wi-Fi
 • Patch on-the-fly whitelist clover để enable wifi cho bcm43224

Bluetooth

 • Qualcomm Atheros AR9485 (đi kèm máy).
 • Broadcom BCM43224  (thay thế) không có Bluetooth

Webcam

 • Model: USB2.0 VGA UVC Webcam.
 • Tình trạng: Nhận, quay video ngon lành.

Phương thức:

 • Nhận native bởi OS X.
 • Cài CustomPeripheral.kext để fake thành FaceTime HD Camera.

Card Reader (chưa có điều kiện test)

Audio

 • Model: IDT 92HD90BXX, Intel HDMI Audio.
 • Tình trạng: Nhận speaker, headphone và internal mic, Ext Mic, Nhận HDMI Audio.

Phương thức:

 IDT92HD90BXX:  Cài AppleHDA IDT76E71D11.kext, Nạp layout-id = 12 trong config.plist hoặc DSDT.

Intel HDMI audio:

 • Nạp layout-id = 12, hda-gfx = onboard-1 trong device  IGPU.
 • Patch AppleIntelSNBGraphicSB.kext on-the-fly trong config.plist để sửa cổng kết nối về HDMI.
 • Cài CodecCommander.kext để enable lại âm thanh sau khi sleep.

USB

 • Model: Intel 6 Series USB (3 cổng USB  2.0).

Tình trạng:

 • Nhận đủ 3 cổng
 • Không bị lỗi instant wake (vừa vào chế độ sleep thì máy bật trở lại).

Phương thức:

 • Thêm DSDT patch vào config.plist để rename EHCx thành EH0x.
 • Nạp thuộc tính USB vào config.plist.
 • Patch DSDT để fix lỗi instant wake.

Pin

 • Model: Pin Li-Ion 6 Cell  (dùng khoảng 3.5 tiếng).
 • Tình trạng: Nhận thông số, trạng thái pin đầy đủ.
 • Phương thức: Cài ACPIBatteryManager.kext + patch DSDT.

Touchpad

 • Model: ALPS Touchpad
 • Tình trạng: Nhận, hỗ trợ các cử chỉ đa điểm (tối đa 3 ngón).
 • Phương thức: Cài VoodooPS2Controller.kext ver 1.8.11 in HVT

Bàn phím

 • Model: Bàn phím full-size, các phím chức năng chuẩn Dell, có backlit.
 • Tình trạng: native

Sleep/Wake

 • Tình trạng: Sleep/Wake OK

iMessage/Facetime

 • Tình trạng: Ok
 • Phương thức: inject thông tin real Mac vào SMBIOS