[Exclusive Guide] Setup macOS Sierra 10.12 on Laptop ASUS K55VD with Clover EFI

Mọi người thông cảm do hiện tại cáp quang đang đứt và một số việc học hành còn dang dở, và một macOS 10.12.4 mới cập nhật nên mình sẽ cập nhật thường xuyên thêm .............................................................................................. Vietnamese Ver: Updated soon Hướng dẫn để cài đặt macOS Sierra 10.12.4 trên Laptop ASUS K55VD. Cấu hình cơ ...đọc thêm