[Guide] Sử dụng Clover bootloader để quản lý Multi OS

Lợi ích của Clover: Có thể boot vào Mac OSX 10,4-10,9, Windows và Linux EFI Có thể boot vào LegacyOS (Windows XP, Linux, hệ điều hành DOS) Tự động phát hiện phần cứng và thiết lập . Nhưng có thể thay đổi bằng cách edit lại config.plist Với Clover bạn có thể khởi động vào hệ ...đọc thêm

[Guide] Install OS X EL Capitan 10.11.6 on DELL latitude E6520 (Latitude E6x20 same )

Tài liệu tham khảo RehabMan: [Guide] Patching LAPTOP DSDT/SSDTs [Guide] Disabling discrete graphics in dual-GPU laptops [Guide] Native Power Management for Laptops [Guide] Intel ...đọc thêm